Aleghre é a vida do rico

Porque ten no que ghastar

As aleghrías do probe

Son anuncios dun pesar