Aleghria, aleghria.

Eu ben sei onde a haie,

indo polo rio arriba

no muíño de meu pai.