Amores, cortei un dedo

Amores, foi ben cortado

Quen te-no mal que o xema

A min non me dá coidado