Apartá-lo, apartá-lo

O tinto do amarelo

Tamén a min me apartaron

De quen eu queria, e quero