Apartá-lo, apartá-lo

O viño tinto do branco

Tamén a min me apartaron

De quen eu queria tanto