Skip to main content
Mafia

Ao carballo caill'a folla,

i-ao castiñeiro a castaña,

i-aor mociños que hai agora,

caille-lo coiro, qu'anda a raña.


Leave a comment

Please login to leave a comment.