Skip to main content
Costureiras

As estrelas ll'o luceiro

Tuveron unha porfía,

as estrelas qu'era noite

ll' o luceiro qu'era día.


Leave a comment

Please login to leave a comment.