Skip to main content
Barro

Asubias-me de lonxe

Como can que vai perdido

Eu non che son can de caza

Que atenda por asubio


Leave a comment

Please login to leave a comment.