Skip to main content
Costureiras

Ben te vin entrar na misa,

ben te vin arrodillar-e

e por culpa de te ver-e

non me poiden presinar-e


Leave a comment

Please login to leave a comment.