Skip to main content
Costureiras

Cantai e bailai, miniñas,

e que cale o mundo todo

qu'os qu'están na borralleira

Están queíndo co sono.


Leave a comment

Please login to leave a comment.