Skip to main content

Costureira non a quero

Tecelana xa ma dan

Teñen as pernas tolleitas

De estar a carón do chan


Leave a comment

Please login to leave a comment.