Skip to main content
Festa

Escribia-ch'unha carta

se ti ma souberas ler

se lla das a ler a outro

volaí-vai o meu querer


Leave a comment

Please login to leave a comment.