Skip to main content
Tendal

Eu pedin-ll'o leite à vaca

e a vaca pediu-me a erva

eu pedin-lle a erva ao campo

e o campo pediu-m'a regha


Leave a comment

Please login to leave a comment.