Skip to main content
Mafia

eu pola montaña, tu pola cociña

has casar comigho, miña Marouxiña.

Eu pola ventana, tu polo balcón,

has casar comigho, que queiras que non.


Leave a comment

Please login to leave a comment.