Skip to main content
Marta Verde Baqueiro

Hei de subir ao loureiro

ao ramalliño do medio

se caír, agarrareime

ao do sombreiriño negro


Leave a comment

Please login to leave a comment.