Milladoiro | 3
Milladoiro | 3

Info:

(1982 por Milladoiro)
Gravado no ano 82. Estudios Audiofilm, Madrid. 10 temas tradicionais galegos e 2 de composición. Supón a confirmación do estilo de Milladoiro e nel figuran moitos temas que marcaron durante moito tempo o directo do grupo.
Nel figura un tema no que Milladoiro emprega as gaitas escocesas.


+ escoitado esta semana

As Cantigas de Elena
As Cantigas de Elena
spotify
Airiños da Freba
Airiños da Freba
spotify
Matto Congrio
Matto Congrio
spotify
Suán
Suán
spotify
Caldo
Caldo
Lizgairo - Diacronías
Lizgairo - Diacronías