Skip to main content
Trator - Barro

Na entrada de Seixido

da outra banda do río

hai un letreiro que dice

foder-se ou non ter nacido!


Leave a comment

Please login to leave a comment.