Skip to main content
Tranvia

O cura da miña aldeia

padricando o mes pasado,

xurou polos seus tres fillos

que nunca tivo pecado


Leave a comment

Please login to leave a comment.