Skip to main content
Tranvia

O que non canta nin baila

que ven facer ó serán

ven ouvir catro mentiras

para contar de mañán


Leave a comment

Please login to leave a comment.