Skip to main content
Festa

Pensar, moito; e falar, pouco

que o moito falar é vicio

e o dar palabras ao vento

é sementar no camiño


Leave a comment

Please login to leave a comment.