Skip to main content
Fiadeiro

Que levas en esa saia

que tanto valor lle dás?

Levo garvanzos e fabas

para ir estraperlar


Leave a comment

Please login to leave a comment.