Skip to main content
Marta Verde Baqueiro

Quero-te porque te quero

e non sei dicir por que

cando se quere por algho

non é moi fondo o querer


Leave a comment

Please login to leave a comment.