Skip to main content
Marta Verde Baqueiro

Salgheiros prantei de póla

Amieiros de raíz

Amores que fostes doutro

Para min xa non servís


Leave a comment

Please login to leave a comment.