Skip to main content
Fiada

Se tu me quixeras ben

Como ch'eu quero a ti-e

Farías do lonxe preto

Viríasme ver eiquí-e


Leave a comment

Please login to leave a comment.