Skip to main content
Festa

Solteiriña, non te cases

non deixe-la boa vida

que eu ben sei dunha casada

que chora d'arrepentida


Leave a comment

Please login to leave a comment.