Skip to main content

Volai-ven o teixughiño

de righeiro en righeiro

pica-ll'a mosca no rabo

non pode parar no eido


Leave a comment

Please login to leave a comment.