Arriba, pandeiro roto!

abaixo, manta mollada!

Onde estean as mulleres

Os homes non valen nada