Asubios e ajrús

no lughariño do Outeiro

asubios e ajrús

ti non era-lo primeiro