Asubias-me de lonxe

Como can que vai perdido

Eu non che son can de caza

Que atenda por asubio