Asubin por unha liña

E beixei por unha xesta

Serves pra vaca de carro

Que levantas ben a testa