Bótall'un agharradiño

que van entrar a bailare

or mozos do Carballiño.