Bota-lle máis leña ao lume

Anque* sexa da puleira

Que van entrar a beilare

As mozas da Canceleira