Branca de nacemento

encarnada no meu viver,

solo me poño de luto

cando me eu me quero morrer