Cacharreiros non chos quero

porqu'andan na cacharrada

tódolor cacharreiriños

teñen a muller torrada