Canta Lola, canta Lola

qu'eu iso non cho desprezo

Na feira todo se vende:

cada burro, no seu prezo