Canta, meniña

na veira da fonte;

canta e dareiche

boliños do pote

* Rosalia de Castro