Cantai nenas, cantai nenas,

cantai nenas, cantai todas,

unhas porque non queredes,

outras porque son señoras.