Cantan os ghalos ao día,

meu amor írghete e vaite,

Como m'hei d'ir quiridiña?

Como m'hei d'ir e deixarte?.