Capela que non ten santa

non se lle fai oración

amores que non dan gusto

non se lles fai atención