Cara de cañoto seco

Cala-te, vai-te calando

Qu'eu contigho non me meto