Caravel, caraveliño

caravel, caraviñol

o día que te non vexo

para min non raia o sol