Carballeira de San Xusto,

carballeiriña enramada,

naquela carballeiriña

perdín a miña navalla.