Case, case, que te quixen

case, case que t'amaba

se non fora o case, case

case contigho casaba