Catro con cinco fan nove

son palabras en latín

di-me con quen t’adevirtes

cando saes d’onda min