Chamachesme pouca cousa

insinuando “pouco vales”

pouca cousa son as moscas

e acaban cos animales