Costureira non a quero

Tecelana xa ma dan

Teñen as pernas tolleitas

De estar a carón do chan