Costureiriña bonita,

dá-m'unha aghulla de prata,

para sacar esta espiña

do corazón, que me mata