De Portugal me mandaron

un plato de rico mollo,

o corazón dunha pulga

e o rabo dun piollo.