Debaixo do lavadoiro

cae a auga e medra a herba

ar mociñar deste "pueblo"

mandámolas ir á merda.