Dende o alto da Curota

'tá a raposa dando berros

Que lle tiran o pelexo

Para monetes de cregos